Beth i Ddisgwyl

Rydym yn argymell eich bod chi yn:

  • Lawrlwytho’r app gartref gan ei fod yn dipyn o ddata.
  • Cymryd clustffonau os ydych chi am wrando i’r naratifau yn Loggerheads (ond does dim rhaid…)
  • Gwefru eich ffôn yn llawn cyn mynd.

Yn y parc, pan rydych yn agos i greadur byddwch chi’n clywed tamaid, neu’n teimlo dirgryniad. Ni chewch hyn os yw eich ffôn yn cloi.

Yna bydd angen i chi ddod o hyd i’r union fan i ddatgloi’r totem – bydd yn goleuo pan wnewch chi.

Ar ôl i chi ddatgloi rhywogaeth bydd yn aros heb ei gloi – felly os ydych chi am wrando ar ei stori nes ymlaen gallwch chi.

Dyma dri fideo byr i ddangos yr hyn y gallwch chi ei ddisgwyl:

%d bloggers like this: